Lokalforum - Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby


Lokalforum - hvad er det?

Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby har eksisteret i mange år, men den 12. april 2017 blev den omdannet til en formel forening. Lokalforum varetager en række koordinerende opgaver i forhold til det frivillige arbejde i lokalområdet, og er et informerende og koordinerende led mellem kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune, borgere, foreninger og institutioner i lokalområdet. 

Lokalforum er en slags ”paraplyorganisation”, hvor alle foreninger, interesseorganisationer og arbejdsgrupper kan mødes og få støtte og opbakning til initiativer og til deres videre arbejde. Det er også en forening, der støtter den åbne debat om lokalområdet og forsøger at samle og koordinere lokale synspunkter for bedre at kunne varetage lokalområdets interesser. Alle i området kan vederlagsfrit blive medlem – helt gratis. 

Bestyrelsen står for tilrettelæggelse og afvikling af Lokalforums-møder, der afholdes én gang om måneden – hver gang 2. onsdag i måneden. Møderne holdes i forskellige lokaler i lokalområdet, så vær altid OBS på, hvor det næste møde afholdes.

Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Lokalforum`s gruppe 

er en offentlig gruppe. Den er tiltænkt som en ”paraplyorganisation”

Vedtægter for Lokalforum Mørkøv,Skamstrup og Stig Bjergby

Borgermøder og Bestyrelsesmøder

Lokalforum afholder borgermøder mindst en gang  i kvartalet, den 2. Tirdag i måneden i

• februar (med generalforsamling)

 / maj / august / november 

- hvor alle er velkomne, og hvor alle emner kan drøftes og koordineres.

Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Lokalforum`s Regnskab

information om Holbæk kommune


Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann