Bestyrelse

​

Du kan altid kontakte lokalforums bestyrelse på morkov.lf@gmail.com

​

Formand:

Henrik Lehmann

Tlf.: 3117 9998

E-mail: 4440henrik@gmail.com

​

Næstformand:

Caspar Larsen

Tlf.: 2046 9036

E-mail: casperlars@gmail.com

​

Bestyrelsemedlem:

Ellen Lundsgaard  

Tlf.: 2073 9938

Email: evlundsgaard@gmail.com

​

John Ebbe Hansen 

Tlf.: 5123 6681

E-mail: johnebbehansen@msn.com

​

Kasserer:

​

Tlf.: 

E-mail:

​

Suppleant:

Bent Hansen 

Tlf.: 5927 5598

E-mail:  bent.hansen@lite.dk

​

Sekretær

Tlf.:

E-mail: 

​

Revisor:

Tlf.: 

E-mail: 

​

Steen-Kristian Eriksen

Tlf.: 3140 3341

E-mail: eriksen4440@gmail.com

​

Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann

Såfremt der er emner I ønsker at få belyst eller har lyst til emner, der skal arbejdes med, er I meget velkomne til at kontakte os i Lokalforum.

Vi er interesseret i at alle unge som ældre får lyst til at præge vores lokalområde, så vi får et godt og inspirerende samfund i byerne.