Den nye bestyrelse 

fik knap nok hilst på hinanden, da vi alle blev bedt om at lukke ned. Det var lidt frustrerende, men nu har vi fået lov til at liste i gang igen, og nu kryber vi ud af vores gemmesteder og tar’ arbejdshandskerne på. 


På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning i efteråret om at bevilge penge til en cykelsti mellem Stigs Bjergby og Mørkøv og fra Mørkøv til Skamstrup arbejdes der nu videre på at få dette projekt etableret – på trods af coranaen og andre forhindringer. Kommunen har valgt Rambøll til at stå for projektet. 


Fra Puljen Rum til Fællesskab, hvor Lokalforum har søgt midler til byporte og trafikdæmpende foranstaltninger blev der ligeledes i efteråret bevilget 510.000 kr. 


Endelig arbejder Lokalforum sammen med hallen og skole på et projekt om at ændre indkørslen til hallen og skolen. 


Det er meget positiv, at vores ønsker om at forbedre trafiksikkerheden i 4440 nu er blevet hørt. For alle projekter gælder, at de bedste løsninger opnås i et samarbejde, og her er vi lidt udfordret på grund af diverse restriktioner, men vi vil gøre vores bedste for at sikre dialogen. Læs herop under Interessegruppen Sikker Trafik. 


Der mange andre arbejdsopgaver for bestyrelsen, som vi glæder os til at ta’ fat på.

Formandens beretning – februar 2020

Lokalforum har det sidste år arbejdet med en række opgaver, som her kort skal omtales. 

To gange har Lokalforum været vært for to store arrangementer nemlig kommunalbestyrelsesmødet i juni 2019, som blev indledt med et møde med og om Lokalforums virke. Det andet møde var bosætningsmødet, som blev afholdt sammen med Knabstrup og Undløse. Begge møder gav også mulighed for at vise vores område frem for de fremmødte. For begge arrangementer har vi fået positive tilbagemeldinger. 

Der er desuden afholdt 4 borgermøder i henholdsvis Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby. Det er godt at kunne mødes og tale om tingene, også selv om der kan komme lidt vel høje bølger.  

Rundt om i byen hænger en række infoskærme, som på afgørende vis er med til at informere om aktiviteter. Projektet har nu fået mere politisk bevågenhed, idet der er ansat en journalist, som skal være med til mere målrettet at komme med relevante informationer til os fra Holbæk Kommune. Men samtidig er der sat et ”kulegravningsprojekt” i gang, for at afdække rammerne herunder de økonomiske for hele projektet. Det er vi meget glade for, både af hensyn til dem, som har lagt mange ulønnede kræfter i projektet og af hensyn til Lokalforums økonomi. 

Desværre er SMIL gået ned/sat på pause, hvilket mange har beklaget, men det er en stor opgave at stå alene med. Vi ser nu på, hvordan vi fortsat kan bringe den nødvendige information ud til hele 4440-området.  – Husk i den forbindelse vores hjemmeside, 4440morkoev.dk, som slet ikke er så ringe…

Efter et langt sejt træk lykkedes det endeligt at få et antal blomsterkummer til området, som nu kan være med til at pynte op i vores område. 

Sammen med Kino, Borgerforeningen og Skamstrup Idrætsforeningen har vi været med til at afholde Mini-maraton. Der var rigtig god tilslutning, og er et godt eksempel på, at sammen kan vi gøre det både bedre og sjovere. 

Det samme håber vi vil ske, når der i april afholdes Teaterfestival. Antallet af forestillinger er endnu ikke kendt, men vi håber, at der kommer forestillinger i alle byer, og at der bliver god tilslutning. 

Dette og andre initiativer er organiseret i såkaldte ”Interessegrupper” – og hvor er det heldigt, at der omkring Lokalforum er disse ”løsarbejdere”, der løser mange opgaver, for der har været lidt mandefald i bestyrelsen i år. Ideen med at organisere i Interessegrupper er, at Lokalforum kan gi’ en hjælpende hånd også med at arbejde for hele 4440-området, så Lokalforum kan leve op til vores formål – at være en paraplyorganisation. En nedlagt gruppe er Fibernet-gruppen, som har arbejdet for fibernet i hele området, og senest er der oprette en gruppe i Stigs Bjergby, som bl.a. arbejder med stier og trafik omkring Stigs Bjergby. 

I oktober fik vi tilknyttet Christian Kobbernagel som proceskonsulent og Kim Olsen som fællesskaber. De går nu ”til hånde” og skal hjælpe os og andre foreninger i området bl.a. med kontakten til kommunen. 

Endelig er der Sikker-trafik-projektet og Byport-gruppen, som også er organiseret i en Interessegruppe. Selv om cykelsti-projektet og trafiksikkerhed nu er bevilget – og det er vi ret glade for - er der fortsat meget at gøre for at finde de optimale løsninger, og her håber vi, at kunne samle ideer op og få dem realiseret, hvilket senest er ved at ske i relation til ændring af indkørsel ved hallen og anlæg af en ”Kiss’N’Ride” i samarbejde med hallen og skolen.  - Vi håber på et godt samarbejde med alle interesserede i de tre byer – og med dem, der bor imellem eller udenfor.


Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann