KOMMENDE MØDER

    •    Bestyrelsesmøde 23. januar 2019

    •    Generalforsamling 20. februar 2019

    •    Lokalforumsmøde 20. februar 2019

    •    Bestyrelsesmøde  2019

    •    Kommunalbestyrelsesmøde 2019

    •    Lokalforumsmøde 2019

SMIL er igen på gaden

med nyt for området. Lokalforum ønsker at

gøre SMIL til en vigtig informationskilde for

hvad der sker i 4440-området, så husk at du

har mulighed for at komme til orde i bladet,

hvis du ikke lige bliver inviteret.

Besøg d. 19. juni af kommunalbestyrelsen

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 19.

juni 2019, for her kommer kommunalbestyrelsen

for en kort bemærkning til vores

område på opfordring fra Lokalforum. De vil

denne dag også holde deres ordinære

kommunalbestyrelsesmøde – i dagens anledning

i Mørkøvhallen. Men forinden vil der

være mulighed for at præsentere området,

både det vi er stolte af (det skal vi ikke

glemme!), og det vi mangler kommunens

støtte og opbakning til for at gøre området

attraktivt for eksisterende og kommende

beboere. Vi har samtidig ønsket sammen

med andre lokalforeninger i Holbæk

Kommune at drøfte, hvad vi kan bruge

hinanden til og lave en forventningsafstemning.

​

Trafik

For at gøre området attraktivt er det bl.a.

afgørende, at alle trafikale forhold er i orden.

Vores gode adgang til motorvej og

regionaltog gør det muligt at bo og pendle

f.eks. til København og Kalundborg, men

busforbindelsen er desværre blevet forringet.

Når man bor eller flytter til vores område

er der en forventning om, at man kan bo og

færdes på vejene og i byerne uden at blive

tyranniseret af trafikken. Vi skal derfor

organisere os, så vi alle kan være her:

traktoren og lastbilen, bilen, cyklisten og

forældre med barnevognen og pensionisten

på vej til Brugsen. Derfor har cykelstien

længe været et højt prioriteret ønske for

vores område.

​

I skrivende stund har vi netop sendt ansøgning

om støtte til opsætning af byporte og

trafikdæmpende foranstaltninger til vores tre

byer i 4440-området. – Det håber vi meget

vi kan få støtte til, også fordi det i den grad

følger kommunen egen politik på området.

Blomsterkummerne,

Vi har fået mulighed for at låne blomsterkummer.

Vi håber, at de vil være i fuld flor til

den 19. juni og dermed signalere, at der er

vækst i 4440 området og at vi er en aktiv del

af Holbæk Kommune.

En del af

 En del af  

Lokalforum 

vi samler 4440

LOKALFORUM

    •    Om lokalforum

    •    Vedtægter

    •    Bestyrelse

    •    4440 Smil

    •    Infoskærm

    •    Dagsorden og Referat

    •    Helhedsplanen for

    •    Lokalforums rammer

    •    Lokalforums økonomi

    •    Børn og unge råd

    •    Facebook

    •    Trafiksikkerhed i Mørkøv og omegnen

    •    Instagram

    •    Kontakt os

​

INTERESSEGRUPPER

    •    Byportene

    •    Sikker Trafik

    •    Tryghedsambassadør

    •    Byforskønnels

Læs den her

 En del af  

Mørkøv, Skamstrup, Stigs Bjergby og omegn

 En del af  

Lokalforum 

vi samler 4440

​

Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann