Lokalforum - Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby


Lokalforum - hvad er det?


Lokalforum er en slags ”paraplyorganisation”, hvor alle foreninger, interesseorganisationer og
arbejdsgrupper kan mødes og få støtte og opbakning til initiativer og til deres videre arbejde.
Foreningen består af en bestyrelse.
Lokalforum støtter også op om den åbne debat i lokalområdet og forsøger at samle og
koordinere lokale synspunkter for bedre at kunne varetage lokalområdets interesser.
Lokalforum varetager i lighed med 18 andre lokalfora i Holbæk Kommune en række
koordinerende opgaver i forhold til det frivillige arbejde i lokalområdet, og eret informerende
og koordinerende led mellem kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune, borgere, foreninger
og institutioner i lokalområdet.
Lokalforum har sin egen Facebook-side Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Lokalforum og sin
egen hjemmeside. Mange informationer kommer også ud på infoskærmene, i dagspressen og
ikke mindst på Borgermøderne, som afholdes 2-3 gange om året.