Onsdag den 24. maj kl. 19.00 afholdes Borgermøde i Mørkøvhallen – emnet er ”Hvilke ønske har vi for 4440 i fremtiden?”


Holbæk Kommune har sat gang i den nye kommuneplan og spør’ hvor vi ønsker erhvervsarealer? Boliger? Rekreative stier/områder? Planen skal endelig vedtages i 2024.


Kommunen er også ved at revidere Kultur og fritidspolitikken og spør’ i den forbindelse om, hvordan kommunen kan støtte kultur- og fritidsaktiviteter i vores lokalområde?” – Hvad ønsker vi?


https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/kultur/ny-kultur-og-fritidspolitik/


Mød op og kom med gode og konstruktive forslag. Borgermødet er også en god anledning til at møde andre foreninger og almindelige borgere med interesse for vores lokalområde. Det bliver der også plads til på mødet.