​

Gennem mange år har mange folk i 4440-området 

arbejdet for at få en bedre trafiksikkerheden i området.

​

Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann

videoer

Trafiksikkerhedsgruppen, nedsat af Lokalforum 4440, har tirsdag d 6/3-18 afholdt møde.

Deltagere i mødet: 

Benny Knudsen, Stigs Bjergby. Niels Frimann Pedersen, Skamstrup. Karlo , Skamstrup. John Ebbe Hansen, Stigs Bjergby og Tovholder Ellen Lundsgaard, Stigs Bjergby

På dagsordenen var:

Farlig trafikvej. 

​

Vejen mellem Stigs Bjergby over Mørkøv til Skamstrup har i følge Holbæk Kommune ændret status fra at være en farlig trafikvej til....ja, til hvad.? Den ændrede trafikstatus har stor betydning for bla tildelingen af buskort til skolesøgende børn fra Stigs Bjergby og Skamstrup til Kildebjergskolen. 

Kommunens administrative beslutning har igennem et stykke tid været til debat, bla i den nyligt overståede valgkamp. Under valgkampen lovede flere kandidater at rejse sagen i det kommunale system. Det har ikke hjulpet, mildt sagt. Trafikgruppen besluttede at søge aktindsigt i forhold til beslutningsgrundlaget, og evt genrejse sagen via de politiske kanaler. 

Kommuneplan 2017. 

​

Holbæk Kommunen har i sit Kommuneplanforslag også udarbejdet planer for trafikken for kommunen. Trafikgruppen finder at kommunens trafikplaner burde være mere ambitiøse og at Kommunen i sine planlægning/beslutninger burde tage udgangspunkt i virkeligheden og ikke i feks ulykkesstatistikker, der sjældent afspejler et realistisk billede af hvad der sker, så som mindre uheld uden blodige personskader. Trafiksikkerhedsgruppen er af den mening at den massive trafik på flere af de lokal veje er så utryghedsskabende, at andelen af bløde trafikkanter er alt for lav. Forældre kører børn i skole, ældre afstår fra at komme ud og røre sig mm. 

​

Cykelsti:

Trafiksikkerhedgruppen ønsker at der bliver etableret cykelstier mellem Stigs Bjergby og Skamstrup. Disse cykelstier har i gennem lang tid været på ønskelisten og Kommunen har også planlagt og projekteret disse cykelstier, Men indtil nu er projekterne ikke sat i gang, hvilket skyldes, iflg Kommunen, manglende midler. Cykelstier vil komme til at koste 10-15 mill. for en traditionel, fra kørebanen adskilt, cykelsti. Kommunen opererer med begrebet 2 minus 1 "cykelsti". En sådan "cykelsti" kan man se i Gudmanstrup, Vejbanen bliver ikke bredere, men "cykelstien" bliver markeret med striber på vejbanen. En 2 minus 1 "cykelsti" opfatter Trafiksikkerhedgruppen som værende ubrugelig på vejstrækningerne mellem Stigs Bjergby og Skamstrup. Gruppen er endvidere bange for at en 2 minus 1 "cykelsti" vil give falsk trykhed for de bløde trafikanter. 

Til brug for at komme i mål med etablering af cykelstierne, er der brug for opbakning fra lokale brugere, beboere, forretninger, foreninger mfl. Der udarbejdes en handleplan til brug for det videre.

​

EVT.

Forslag om cykeldemonstration 

Pamflet til brug for oplysning om cykelstierne

John Ebbe Hansen.

 

 

​

​

​

​

​

Forvaltningen v/ af afdelingsleder Byg, Vej og Trafik Morten Marcher svarer den 1. november 2017:

 

”Jeg skal først beklage vores sene tilbagemelding.

 

Tak for jeres mail og vedhæftede brev, som indeholder mange gode betragtninger om kommuneplan, trafik og sammenhængen mellem disse. Jeres henvendelse vil indgå i kommunens fremadrettede arbejde med ny kommuneplan. I vil få en særskilt kvittering fra vores Planafdeling med oplysning om tidsfrister mv. for vores behandling af høringssvar vedrørende ny kommuneplan.

 

Du spørger nedenfor om Holbæk Kommune søger Vejdirektoratets ”Pulje til fremme af cyklisme”?

 

Holbæk Byråd prioriterer de lette trafikanters sikkerhed og tryghed højt, og specielt har vi fokus på skoleeleverne når de skal til og fra deres forskellige uddannelsesinstitutioner. Det var også det fokus byrådet havde, da de vedtog ”Rapport om trafiksikkerhed 2016” i foråret 2017. Byrådet vedtog den 13. september 2017, hvordan vi vil prioritere midler til trafikforbedrende tiltag i de kommende år. Kommunen har efterfølgende søgt tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje til de to højst prioriterede stier.

 

Du kan se prioriteringen i bilagt til dagsordenspunktet med nr. 170. Se nedenstående link:

http://131.165.161.166/committee_78340/agenda_297419/agenda_297419.html#11837736

 

Jeres ønske til sti mellem Stigs Bjergby og Skamstrup er ikke glemt, som du kan se i bilaget, men med kommunens sparsomme budget i øjeblikket, har vi desværre ikke mulighed for at etablere alle de stier, som vi gerne vil.”

 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/samarbejde/puljer/cykelpuljen/Documents/Ansøgningsvejledning%202017%20Ny%20Cykelpulje.pdf

videoer

Giv et praj - Holbæk Kommune

​

Send Holbæk Kommune et praj via PC eller mobiltlf., hvis du oplever huller i vejen, vand på kørebanen, bjørneklo eller en affaldsspand, der er overfyldt. Så kommer de og ordner det hurtigst muligt.

PDF

Tovholder for gruppen    

​

Ellen Lundsgaard 

​

Med i Gruppen er

​

Ellen Lundsgaard

Tlf.: 2073 9938

E-mail: evlundsgaard@gmail.com

​

Benny Knudsen

Tlf.: 2048 5672

E-mail: bennyjknudsen@live.com

​

Karlo Danielsen

Tlf.: 2014 9101

E-mail: karlo@mail.dk

​

Kalle Jochumsen

Tlf.:

E-mail: kalle@fam-jochumsen.com 

​

John Ebbehansen

Tlf.: 5123 6681

E-mail: johnebbehansen@msn.com

PDF

PDF

PDF