Byporte ved indkørslen til Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby 

Byportene skal opstille som en markering ved indkørslen til byerne. 

Byportene vil kunne opfylde flere formål: 


1. Portene skal byde velkommen til den enkelte by, en meddelelse om, at 

”Du kører nu ind i Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby 


2. Gennem alle tre byer er der megen gennemgående trafik, og en markering af den enkelte lokalitet vil i højere grad gøre trafikanterne bevidste om, at de nu kører ind i en byzonen. Der kan ikke gøres nok for at sikre et fornuftigt trafikmønster gennem vores byer, og dette er et venligt ”våben”. 


3. I forbindelse med opstilling af byportene påtænkes samtidig en mindre 

renovering af området omkring portene herunder evt. plantning af forårsløg. 

Vore forslag er at opstille en ny type byporte fremstillet af JBI-Byport Model 22. 

De 2 lodrette stolper er forbundet med 2 tværbjælker: Øverst en 50 cm høj tværbjælke, hvorpå de 40 cm høje byzonetavler monteres. 


Byzonetavlerne er placeret på byporten, så afstanden mellem vej og underkant af byzone- tavlerne er min. 150 cm og dermed opfylder kravene i ”Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 26, stk. 4-5 som skal være gennemført senest den 1 august 2022. 

De lodrette stolper og tværbjælkerne danner rammen om en dekoplade med mulighed for valg af forskellige mønstre eller motiver. 


Byporten der er fremstillet i aluminium har en kraftig, glat 

overfladebehandling, som sammen med de øvrige rustfri komponenter gør den vedligeholdelsesfri. 


Aluminium konstruktionen giver byporten en lav totalvægt ca. 40 kg., 

hvilket betyder nem håndtering, i forhold til traditionelle byporte. Byporten er forsynet med et sikkerhedssystem der sikrer, at stolperne knækker helt nede i jordhøjde ved evt. påkørsel.

PDF

PDF

Tovholder for gruppen


Henrik Lehmann


Med i Gruppen er


Henrik Lehmann

Tlf.: 3117 9998

E-post: 4440henrik@gmail.com

Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby, ønsker ens byporte der erstatter de eksisterende byskilte for de tre områder.


Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann