Byforskønnelse

Det er utrolig dejligt, at der er borgere i lokalsamfundet, der ønsker at lokalsamfundet skal blive smukkere og bedre end det er på nuværende tidspunkt. Det tegner godt for fremtiden.

En arbejdsgruppe

​

4440 SOM ET SKØNT/SKØNNERE OMRÅDE: 

De fleste af os, der bor i området, synes jo egentligt, at det er et skønt område. Men ind imellem stiller vi – i lighed med vores tidligere statsminister – alligevel spørgsmålet: Kunne vi ikke gøre det lidt bedre? Og svaret er jo nok ”Jo”, for indimellem er der noget, som måske ikke er SÅ kønt. 

Og så kan man jo spørge: Skal vi ikke gøre det lidt bedre? 

Hvis du kan svare ja til dette spørgsmål og har en god ide så sig til. F.eks. til at vi alle bliver mere opmærksomme på de allerede eksisterende smukke områder eller til, hvordan vi kan gøre andre områder lidt smukkere. 

I Lokalforum-regi er vi nogle, der gennem et stykke tid har puslet med ideen om at samle gode ideer op og støtte op om at få dem realiseret. Så du må meget gerne melde dig, hvis du vil støtte op om ideen og / eller har nogle gode ideer. 

Vi har allerede talt om f.eks. 

​

- at udpege eksisterende smukke områder, huse mv. og f.eks. lave en fotokavalkade 

- tilrettelægge guidede ”Smukture” i 4440 området 

- gi’ en hjælpende hånd eller vejlede omkring muligheden for renovering af et 

område i forbindelse med byfornyelse 

Men måske skal vi satse på noget helt andet?

Byfornyelse, mulighed for tilskud fra Holbæk kommune

Holbæk kommune vil vi gerne understøtte en positiv udvikling i det åbne land og i byer med færre end 5000 indbyggere ved at gøre brug af statens midler til landsbyfornyelse. Det betyder, at også ejere af ejendomme i Mørkøv vil kunne søge om at få andel i disse midler:

Hvad er landsbyfornyelse?

Landsbyfornyelse er et statsligt initiativ der har til formål at hjælpe kommunerne med at sanere den nedslidte bygningsmasse der  findes mange steder i det åbne land og mindre byer. Med hjemmel i byfornyelsesloven kan kommunerne støtte konkrete projekter og hente refusion dertil fra statens puljer (rammer). Byfornyelsesloven giver kommunerne mulighed for

at støtte bl.a. udvendig istandsættelse og nedrivning direkte til private bygningsejere.

​

Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann

Klik på billedet for at hente informationsbeskrivelsen, lige til at læse eller printe.

​

Billedet er ikke fra Mørkøv, men viser med al tydelighed hvad tanken er bag de nye tilskudsmuligheder.

Fremtidige udvikling

Tovholder for gruppen    

​

Ellen Lundsgaard 

​

Med i Gruppen er    

Ellen Lundsgaard

Tlf.: 2073 9938

e-mail: evlundsgaard@gmail.com

​

Sverre Nattestad

Tlf.: 6170 4369

e-mail: sverre.nattestad@skolekom.dk

​

Steen-Kristian Eriksen

Tlf.: 3140 3341

e-mail: eriksen4440@gmail.com