Lokalforum har nedsat en interessegruppe på baggrund af Holbæk Kommunes analyse af bosætning og oplysninger om, at der i efteråret vil komme høringer rundt om i lokalområderne. Dette er gjort for at optimere mulighederne for bosætning i 4440-området.

 Bosætningsgruppen


Bosætningsgruppen arbejder fortsat på at få relevant bosætning til Mørkøv by, men er

også underlagt begrænsningerne fra coronaen.

Der er pt. ved at blive bygget 4 nye små boliger ved ældreboligerne på Martin

Lønnesvej, og varmeværket har fået flere henvendelser, hvilket er positivt.

Der kan komme et projekt i Gartnerlunden med 15-17 boliger – det er rigtig

spændende hvor den ender.

I Skamstrup er man også ramt af restriktionerne fra coronaen, og det planlagte møde

den 24. marts 2020 med Kommunen vedrørende drøftelse af en lokalplan for

Skamstrup blev udsat. Skamstrupgruppen forventer at afholde mødet snarest muligt

som grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for Skamstrup, der også omfatter

bosætning, og som kan indgå i Kommunens boligstrategiplan.

Holbæk Kommune oplyser, at bosætnings-strategien skal forelægges for

kommunalbestyrelsen umiddelbart efter sommerferien.


Bosætningsanalysen, som i flere sammenhænge er blevet kritiseret, kan hentes på 

www.holbaek/bosaetningsanalyse.dk

Tovholder for gruppen    


Claus Oluf Grøhn


Med i Gruppen er    


Claus Oluf Grøhn

Tlf.: 23449626

E-mail: ClausOluf@live.dk


Alex Christensen

Tlf. 30622511

E-mail: mail@mhhb.dk


Søren Rasmussen

Tlf. 73368620

 E-mail: sorenmorkov@gmail.com


Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Mørkøv Hallen Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv - CVR 38570226

Morkov.lf@gmail.com Webmaster : Henrik Lehmann